Στην προσπάθεια μας να διαδώσουμε την τεχνολογία της γεωθερμίας και να προσφέρουμε στην ανάπτυξη του κλάδου, λάβαμε μέρος σε κλαδικές εκθέσεις, κατασκευάσαμε περίπτερα τα οποία εμπλουτίσαμε με μακέτες, όπου παρουσιάζαν με ακρίβεια τα γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης ή / και ψύξης.

Αρχικά, κατασκευάσαμε μία μακέτα απεικονίζοντας ένα από τα πρώτα μας ξενοδοχεία που είχε υλοποιήσει η nikolaos psarras | Geothermal engineering το 2002. Η μακέτα αναφέροταν σε ένα ανοικτό γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης, δηλαδή ένα σύστημα με υδρογεωτρήσεις, στο οποίο παρουσιάσαμε το μηχανοστάσιο της γεωθερμίας και τα υδραυλικά δίκτυα ροής.

Στην συνέχεια παρουσιάσαμε τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα οριζόντιας σπειροειδούς διάταξης (slinky coil).

Μετά πήραν σειρά τα κωνικά και τα κατακόρυφα κλειστά γεωθερμικά συστήματα.

Τέλος, ετοιμάσαμε μακέτες όπου ήταν συνδυασμός όλων των γεωθερμικών συστημάτων.

Στις οποίες προσπαθήσαμε να απεικονίσουμε με κάθε λεπτομέρια τον τρόπο θέρμανσης ή και ψύξης.

Όταν διαπιστώσαμε ότι οι κατόψεις δεν ήταν αρκετές ώστε να αναγνωριστεί το μέγεθος των εργασιών ενός συστήματος γεωθερμίας, κατασκευάσαμε μακέτες σε τομές σε αναλογία 1:1.

Η πιο απαιτητική μακέτα ήρθε λίγο αργότερα, στην οποία προσπάθησαμε να επεξηγήσουμε με κάθε λεπτομέρια για το πως είναι κατασκευασμένοι οι περισσότεροι ουρανοξήστες. Σε αυτήν την μακέτα έπρεπε να επεξηγήσουμε, τι σημαίνει το υβριδικό σύστημα γεωθερμίας και πως συνδυάζεται με τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού – αέρος (όχι τις πλέον γνωστές γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού -νερού).

Σήμερα πλέον, έχουμε δημιουργήσει μακέτες που αναφέρονται σε κλάδους, όπως αθλητισμό, γεωργία, βιομηχανιά.

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία είναι γεμάτη από εκθέσεις, παρουσιάσεις, συγγραφή βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά και μη περιοδικά, ημερίδες και σεμινάρια. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω ότι:

“Ο ανταγωνισμός στην γεωθερμία απαιτεί την ίδια αφετηρία γνώσεων διότι η μεταφορά της τεχνολογίας δημιουργεί έναν υγιή ανταγωνισμό”.

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής