Θερμοκήπιο

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / Ημαθία & Φθιώτιδα

Αβαθής γεωθερμία και χρήση γεωθερμικού δυναμικού

Η εγκατάσταση των γεωθερμικών συστημάτων στα θερμοκήπια εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης. Η ψύξη που δύναται να προσφέρουν αποτελεί ένα επιπλέον όφελος για τον παραγωγό. Η μορφολογία των πετρωμάτων που διέπουν την ευρύτερη περιοχή του θερμοκηπίου προσδιορίζει τη χρήση ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας ή την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού. Η nikolaos psarras Geothermal Engineering έχει εφαρμόσει ένα ανοικτό γεωθερμικό σύστημα με υδρογεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας ενώ αξιοποιεί το γεωθερμικό δυναμικό στη βορινή Αλεξάνδρεια συνολικής ισχύος 6MW.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

22.599.508,40 tn

CO2

7.493,28 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΜΑΖΟΥΤ