Μονοκατοικία

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ / Χαλάνδρι, Αττικής

Εφαρμόστηκε Αποθήκευση θερμότητας σε συνδυασμό με κλειστό οριζόντιο και κατακόρυφο Γεωθερμικό σύστημα

Στους πρόποδες του όρους Πεντέλης, σε μία κατοικία συνολικού εμβαδού 320τμ, εφαρμόστηκε ένα συνδυαστικό σύστημα αποθήκευσης θερμότητας και αβαθούς γεωθερμίας. Η αποθήκευση της θερμότητας και επαναχρησιμοποιήση αυτής σε μεταγενέστερο στάδιο προέρχεται από απορριπτόμενη ηλιακή θερμική ενέργεια. Η εγκατάσταση αυτή, έχει βραβευθεί με το Energy Mastering Award για την εξοικονόμηση την οποία παρέχει.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

165.729,73 tn

CO2

54,90 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ