Βασιλικά Ανάκτορα

ΜΟΥΣΕΙΑ / Τατόι

100 Κατακόρυφες οπές κλειστού συστήματος

Στα πλαίσια ανακαίνησης των ιστορικών θερινών ανακτόρων στο Τατόϊ της Αττικής, επιλέχθηκε η μέθοδος της κατακόρυφης γεωθερμίας για την θέρμανση ή και ψύξη των χώρων. Οι συνολικές οπές που πραγματοποιήθηκαν ήταν 100 οπές των 120 μέτρων καθαρού ενεργου βάθους γεωεναλλάκτη. Την μελέτη του συστήματος γεωθερμίας την επιμελήθηκε ένα μελετητικό γραφείο στην Αθήνα όπου προσδιόρισε και τον αριθμό των οπών και το βάθος των γεωεναλλακτών.