Στρατιωτικό Αεροδρόμιο

ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / Αεροδρόμιο

Οριζόντιο σύστημα γεωθερμίας τύπου σπειροειδή γεωεναλλάκτη

Η υπογεγραμμένη δήλωση εμπιστευτικότητας την οποία τηρούμε, ρητά απαγορεύει τη δημοσίευση της τοποθεσίας του συγκεκριμένου έργου. Πρόκειται για ένα έργο σταθμό στην εξέλιξη των εφαρμογών των γεωθερμικών συστημάτων. Λόγω του διαθέσιμου περιβάλλοντα χώρου εφαρμόστηκε ένα οριζόντιο σπειροειδές γεωθερμικό σύστημα.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝΡΥΠΩΝ

1.732.628,98 tn

CO2

574,48 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ