Αειφορία

Η Αειφορία αποτελεί αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς για την nikolaos psarras Ι Geothermal Engineering και απτή απόδειξη ότι ο εταιρικός μας σκοπός απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις της διεθνούς κοινότητας. Με πλήρη επίγνωση ότι η επιχειρηματική αριστεία προϋποθέτει σφαιρική αντίληψη, ουσιαστική δέσμευση και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λειτουργούμε βάσει διεθνών προτύπων και ολοκληρωμένης στρατηγικής.

Οι δράσεις μας αναφορικά με τη διαχείριση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και διαχειριστικών προκλήσεων βασίζονται στην πεποίθησή μας ότι η Αειφορία είναι πάνω απ’ όλα ζήτημα λογοδοσίας και υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

%

ΜΕΙΩΣΗ CO 2

%

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

%

Ανακύκλωση Στερεών Λυμάτων

%

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

%

ΜΕΙΩΣΗ NOx

Η συμβολή μας στην κοινωνία

ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (2008-2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Εργαζόμενοι από την τοπική κοινωνία σε έργα εκτός Αττικής.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαθέτουμε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με υψηλή κατασκευαστική ικανότητα, ώστε σε κάθε έργο να ακολουθούμε τη βέλτιστη προσέγγιση και να εφαρμόζουμε την πιο αποδοτική λύση.

  • ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10% 10%
  • ΑΝΤΡΕΣ 90% 90%
Όραμα & Αποστολή
“Να συμβάλλουμε στην υψηλή ποιότητα ζωής και στην περιβαλλοντική αειφορία προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες γεωθερμίας“.

Προτεραιότητα για την nikolaos psarras Geothermal Engineering είναι να συμβάλλει στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, όχι μόνο με τα έργα της, αλλά και μέσα απο την ενθαρρύνση συνεργατών, φορέων και πελατών, να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους μια υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΩΝ (MW)