Το 2018 ήταν ακόμα ένα έτος σταθμός και δημιουργίας για εμάς. Μερικά από τα έργα τα οποία μας ενέπνευσαν για να συνεχίσουμε αναφέρονται παρακάτω.

Με γνώμονα την περιβαλλοντική του συνείδηση, ο όμιλος Μυτιληναίος Α.Ε. προχώρησε στην εκμετάλλευσης της αβαθούς γεωθερμίας στα νέα κτίρια γραφείων στην περιοχή του Αμαρουσίου Αττικής. Με το γεωθερμικό σύστημα το οποίο εγκαταστήσαμε θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου.

Για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, σε κτίριο του 1982 στην περιοχή Αμαρούσιο της Αττικής, εφαρμόστηκε γεωθερμικό σύστημα έτσι ώστε να τροφοδοτήσει με νερό τους υφιστάμενους ψύκτες.

Η ολοκλήρωση του έργου ήρθε με την βράβευση του από τον διεθνή οργανισμό LEED για την βιωσιμότητά του, βασιζόμενο στον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής του όσο και για όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.

Στους -15 βαθμούς Κελσίου και 15 χρόνια μετά, το κλειστό κωνικό γεωθερμικό σύστημα αποδίδει ακόμη στο μέγιστο παρότι τις ασυνήθιστες θερμοκρασίες της περιοχής. Περιλαμβάνει και αποτελεί μία από τις πρώτες εφαρμογές της εταιρείας μας στην θέση Αγόριανη (Επτάλοφος Παρνασσού).

Αποχεραιτούμε το 2018 με την κατασκευή ενός σημαντικού έργου για εμάς, το οποίο θα βρίσκεται σε εξέλιξη και το 2019 και αφορά την θέρμανση και ψύξη ενός ειδικού σχολείου για αυτιστικά παιδιά, συμπεριλαμβανομένου της θέρμανσης μιας εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής δραστηριοτήτων.

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής