Μια συνέντευξη εφ᾽ όλης της ύλης

Μια συνέντευξη εφ᾽ όλης της ύλης

Τι είναι η γεωθερμία; Γεωθερμία, ονομάζουμε την αξιοποίηση της ενέργειας των γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων, καθώς και τον υπόγειο ή επιφανειακό υδροφόρο ορίζοντα της γης. Όταν η θερμοκρασία των υπόγειων αυτών στρωμάτων είναι μικρότερη από 25ο C, η γεωθερμία...