Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης

Oct 15, 2019Uncategorized

Πιστοποιήσεις

Συστημα διαχειρισης Ποιοτητας ISO 9001

Η εταιρεία ακολουθεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της εσωτερικής της οργάνωσης, της λειτουργίας και των δομών της.

Συστημα Περιβαλλοντικης διαχειρισης ISO 14001

Το πρότυπο 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο βοηθάει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων και της μείωσης των αποβλήτων, κερδίζοντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων.

Πιστοποιηση κτιριων LEED & BREEAM

Η μέθοδος υλοποίησης ενός έργου γεωθερμίας δύναται να πιστοποιηθεί με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα αξιολόγησης και αποτίμησης της αειφόρου δόμησης και κατασκευής, LEED και BREEAM.

Στο πορτοφόλιό μας έχουμε 2 πιστοποιημένα κατά LEED έργα: τα κεντρικά γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας ΑΓΓΕΜΑΡ και τα νέα γραφεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Γεωθερμία & πιστοποιήση LEED

Τα συστήματα γεωθερμίας δύναται να εφαρμοστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η διαχείριση λυμάτων να είναι εν τέλει μια εύκολη υπόθεση η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Μέχρι σήμερα, ο τρόπος εγκατάστασης ενός κατακόρυφου γεωθερμικού συστήματος, αποτελούσε μία τεράστια αναστάτωση η οποία ανήκει στο παρελθόν πια.

Η μέθοδος που έχει αναπτύξει η nikolaos psarras | Geothermal Engineering τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ίσως μία από τις καθαρότερες μεθόδους εγκατάστασης ενός κατακόρυφου συστήματος γεωθερμίας η οποία επεξεργάζεται τα λύματα που προέρχονται από τις διατρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%. Η τεχνολογία δύναται να εφαρμοστεί κατά κανόνα σε οποιαδήποτε συνθήκη διάτρησης και μορφολογία εδάφους.

Η συνολική επεξεργασία αποτελείται από τέσσερα στάδια, το διαχωρισμό, τη μείωση της κοκκομετρίας, την καθίζηση στερεών και τον διαχωρισμό λόγω πυκνότητας. Στην αρχική φάση πραγματοποιείται η απομάκρυνση των στερεών, έπειτα η μείωση της κοκκομετρίας, καθίζηση και διαχωρισμός. Το υλικό που παράγεται είναι νερό το οποίο είναι εμπλουτισμένο σε χρωστικές ουσίες από τα υλικά τα διάτρησης με κοκκομετρία μικρότερη των 25 μm.

Το σύστημα που έχει αναπτυχθεί από την nikolaos psarras | Geothermal Engineering, παρέχει τη δυνατότητα στον mud engineer να ρυθμίζει την ανάλογη παροχή, πυκνότητα και ιξώδες διαλύματος με το οποίο επιθυμεί να εργαστεί κατά τη διάρκεια της διάτρησης με πολύ απλές κινήσεις.

Επεξεργασία Λυμάτων

Εξοικονόμηση νερού κατά τη διάτρηση

%

nikolaos psarras Geothermal Engineering

%

ελληνικη αγορα

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής