Καινοτομία

Η ανάπτυξη της nikolaos psarras Geothermal Engineering βασίζεται στο συνδυασμό της καινοτομίας με το τρίπτυχο τεχνολογία – ποιότητα – αειφορία.

Επεξεργασία Λυμάτων

Η μέθοδος που έχει αναπτύξει από το 2016 η εταιρεία για την επεξεργασία λυμάτων, αποτελεί ίσως μία από τις καθαρότερες μεθόδους εγκατάστασης ενός κατακόρυφου συστήματος γεωθερμίας. Δύναται να εφαρμοστεί κατά κανόνα σε οποιαδήποτε συνθήκη διάτρησης και μορφολογία του εδάφους.

Επεξεργάζεται τα λύματα που προέρχονται από τις διατρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να συμμορφώνεται με πρότυπα και διατάξεις περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η μέθοδός μας

Ένα έργο γεωθερμίας με πολυάριθμες οπές μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος εφιάλτης ενός εργοταξίου. Με αυτές τις μεθόδους, όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με τάξη!

Επεξεργασία Λυμάτων

Εξοικονόμηση νερού κατά τη διάτρηση

%

nikolaos psarras Geothermal Engineering

%

ελληνικη αγορα

TRT

Ο εξοπλισμός θερμικής απόκρισης για τη μέτρηση της αγωγιμότητας του εδάφους αποτελεί τεχνολογία αιχμής για τις εφαρμογές των γεωθερμικών συστημάτων. Μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη φάση μελέτης ή / και υλοποίησης του έργου, με σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του συστήματος και την ορθή λειτουργία του καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του.

Αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο καθώς φτάνει σε βάθος 320m ξεπερνώντας κατά πολύ τον τρέχον μέσο όρο των 150m των υφιστάμενων οργάνων μέτρησης.

Όργανο μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας:

nikolaos psarras | Geothermal Engineering

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Εγγύηση υλικών

Τα υλικά φέρουν εγγυήσεις διασφαλίζοντας τον ιδιοκτήτη.