Ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω!…πρέπει να είναι η απάντηση στην ερώτηση: Μπορεί η θερμοκρασία εδάφους να κάνει παθητικό δροσισμό σε ένα κτίριο χωρίς την ανάγκη λειτουργίας της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στην Ελληνική επικράτεια ;

Δυστυχώς, έχουν έρθει στην Ελληνική αγορά, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας οι οποίες προτείνουν τη λύση λειτουργίας του παθητικού δροσισμού. Αυτό σημαίνει ότι κατά την θερινή περίοδο, το υγρό ανακυκλοφορίας του γεωεναλλάκτη, αντί να οδηγηθεί στην γεωθερμική αντλία θερμότητας (όπου θα απαιτήσει ρεύμα και θα δημιουργήσει ένα ψυχρό υδάτινο στοιχείο ανακυκλοφορίας προς την κτιριακή εγκατάσταση), οδηγείται απευθείας στο σύστημα δροσισμού ή θέρμανσης του κτιρίου, με ή χωρίς την παρεμβολή ενός πρωτεύοντος κυκλώματος.

“Θέλω να πιστεύω ότι τα τραγικά αυτά λάθη δεν είναι αποτέλεσμα μελετητών αλλά ανθρώπων οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν να σερβίρουν ένα καλό πιάτο προς πώληση”.

Ο παθητικός δροσισμός στην Ελληνική επικράτεια είναι αδύνατον να λειτουργήσει σωστά. Ο λόγος έγκειται στην θερμοκρασία εδάφους που φαίνεται να διέπει την Ελλάδα. Η μέση τιμή θερμοκρασίας εδάφους, τείνει να είναι μεγαλύτερη των 15 βαθμών Κελσίου, που είναι τόσο υψηλή ώστε να είναι ακατάλληλη για τον παθητικό δροσισμό της εγκατάστασης. Στην μοναδική περίπτωση που θα μπορούσε να βρει εφαρμογή μία τέτοια τεχνολογία είναι στα βόρεια κλίματα, όπου η θερμοκρασία εδάφους κυμαίνεται μεταξύ 5 και 8 βαθμών Κελσίου, μετά από το πέρας του χειμώνα και έχοντας καταναλώσει ήδη τις αποθήκες ενέργειας του υπεδάφους για την θέρμανση του κτιρίου, κάνοντας χρήση την γεωθερμική αντλία θερμότητας.

Σε αυτές τις περιοχές, ο παθητικός δροσισμός μπορεί να είναι μία λύση η οποία να εξυπηρετεί ορισμένες συνθήκες λειτουργίας, όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατά την χειμερινή περίοδο είναι αρκετά χαμηλότερη από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου, όπου ακόμα και η θερμοκρασία εδάφους των 8 βαθμών Κελσίου, κάνει ελκυστική την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.

Από την άλλη μεριά, στην Ελληνική επικράτεια συμβαίνει το εξής παράδοξο. Οι μελετητές, ταπεινώνουν την θερμοκρασία εδάφους σε τόσο χαμηλά επίπεδα, όπου απαιτείται αντιψυκτικό υγρό για να λειτουργήσει το σύστημα γεωθερμίας. Ο λόγος αυτός βέβαια είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους της επένδυσης. Όσο μικρότερη μεταβολή στην θερμοκρασία του εδάφους πραγματοποιήσουμε κατά την λειτουργία του συστήματος, τόσο υψηλότερη αρχική επένδυση απαιτείται.

Κατά την γνώμη μου, η μεταβολή της θερμοκρασίας του εδάφους σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες αποτελεί μία λανθασμένη πρακτική. Διότι, έχοντας ταπεινώσει σε τόσο χαμηλή θερμοκρασία το έδαφος, ο βαθμός απόδοσης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας είναι πολύ χαμηλός και κατά συνέπεια αυτό οδηγεί υψηλή κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σχολικές εγκαταστάσεις που την εποχή του Μαρτίου η θερμοκρασία εδάφους βρίσκεται στους 8 βαθμούς Κελσίου ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι κατανοητό, ότι σε αυτή την περίπτωση η χρήση μίας αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, αποτελεί καλύτερη λύση.

Κατά την άποψη μου λοιπόν, θα έπρεπε τα συστήματα γεωθερμίας μας, θα έπρεπε να μην έχουν σταγόνα από αντιψυκτικό υγρό, και η μεταβολή της θερμοκρασίας του ύδατος ανακυκλοφορίας στον γεωσυλλέκτη να μην βρίσκεται σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία του υποστρώματος, μετά το πέρας του χειμώνα κι έχοντας καταναλώσει τις ενεργειακές αποθήκες του εδάφους, θα πρέπει να κατέχει θερμοκρασίες όχι χαμηλότερες από 12 βαθμών Κελσίου, ώστε να υπάρχει λόγος ανταλλαγής της θερμότητας και εξοικονόμηση. Σε αυτές τις θερμοκρασίες όμως, ο παθητικός δροσισμός είναι ανέφικτος.

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής