Μοναστήρι

ΝΠΙΔ / Βατοπέδι, Χαλκιδικής

Ανοιχτό γεωθερμικό σύστημα

Στην καρδιά των πορτοκαλαιώνων του Βατοπεδίου της Ορμύλιας Χαλκιδικής, έχει εγκατασταθεί ένα γεωθερμικό σύστημα με υδρογεωτρήσεις για θέρμανση, με στόχο την αντικατάσταση του παλαιού λέβητα ξύλων με σύγχρονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΞΥΛΩΝ