Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ / Μαρκόπουλο & Κουβαράς, Αττικής

Κατακόρυφα ηλιογεωθερμικά συστήματα

Στην ευρύτερη ανατολική περιοχή της Αττικής, στις περιοχές Μαρκόπουλο και Κουβαράς, έχουν εγκατασταθεί δυο κατακόρυφα ηλιογεωθερμικά συστήματα με μονό κατατακόρυφο γεωεναλλάκτη για την εξυπηρέτηση των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝΡΥΠΩΝ

451.990,17 tn

CO2

149,90 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ