Το πρώτο βήμα έγινε! Σε προηγούμενα blog σας έχω αναφέρει ότι η διεθνείς αγορά της γεωθερμίας τείνει στο να εκμεταλλευόμαστε το βάθος παρά το πλήθος των κατακόρυφων οπών. Για την επιτυχή λειτουργία του συνολικού συστήματος σε βάθος 320m απαιτείται κι ο κατάλληλος εξοπλισμός, όχι μόνο για τις διατρήσεις των κατακόρυφων οπών, αλλά και για τον προσδιορισμό της θερμικής αγωγιμότητας των πετρωμάτων.

Οι περισσότερες συσκευές που υπάρχουν διαθέσιμες στην Ελληνική αγορά για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας και της αγωγιμότητας του εδάφους, είναι κατάλληλες για οπές βάθους των 100 με 120 μέτρων. Πλέον, υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός κατάλληλος για οπές βάθους μέχρι και 320 μέτρα, ο οποίος χρησιμοποιεί πιστοποιημένα όργανα για τις μετρήσεις του και δύναται να ρυθμιστεί για οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας.

Το λογισμικό και η μεθοδολογία που ακολουθείται, για την καταγραφή των δεδομένων συνάδει των προδιαγραφών IGSHPA (international ground source heat pump association). Η διαδικασία καταγραφής δύναται να παρακολουθείται μέσω διά δικτύου οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενώ για την παραλαβή των αποτελεσμάτων δεν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία του ατόμου, εφόσον μπορούν να αποσταλούν σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική διεύθυνση.

Έχω αναφέρει στο παρελθόν ότι η γεωθερμία στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά τείνει στην αξιοποίηση του βάθους και στη μείωση του πλήθους των κατακόρυφων οπών που απαιτούνται. Σαφέστατα, οδηγούμαστε σε αυτή την λύση επειδή δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος περιβάλλοντας χώρος.

Κάποιος θα ερωτούσε, γιατί γίνεται αναφορά στα 320 μέτρα και όχι σε μεγαλύτερα βάθη. Η απάντηση έρχεται από τα αποτελέσματα των δοκιμών θερμικής απόκρισης (TRT) που έχουν πραγματοποιηθεί από ερευνητές του κλάδου, και παρουσιάζουν ότι δεν υπάρχει ενεργειακό όφελος μετά τα 320 μέτρα διότι οποιαδήποτε ενεργειακή μεταφορά έχει ήδη επιτευχθεί. Επιπλέον, σε μεγαλύτερα βάθη βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις υδραυλικές πιέσεις, την αλλαγή στην πυκνότητα των υλικών, τα διαθέσιμα υλικά και τον τρόπο εκπόνησης των συνολικών διεργασιών μετά την ανόρυξη της οπής και την τοποθέτηση του γεωσυλλέκτη.

Αυτή την χρονική στιγμή εκπονούμε ένα έργο στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου όπου είναι αναγκαία η διάτρηση 50 κατακόρυφων οπών των 100 μέτρων ενεργού βάθους. Όλες οι οπές βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε μόλις 15 οπές των 320 μέτρων βάθους, γρήγορα & οικονομικά.

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής