Πανεπιστήμιο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Κιμμέρια, Ξάνθης

Κατακόρυφο γεωθερμικό σύστημα

Στη φοιτητική λέσχη του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, εφαρμόστηκε ένα σύστημα κατακόρυφων γεωθερμικών γεωεναλλακτών για τη θέρμανση ή / και την ψύξη του χώρου εστίασης των φοιτητών. Τη μελέτη εισηγήθηκε ο σύμβουλος του Πανεπιστημίου.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

847.481,57 tn

CO2

281 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ