Γραμματειακή υποστήριξη

Περιγραφή θέσης εργασίας: γραμματειακής υποστήριξης και ενδυνάμωσης Να είστε σε θέση να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες ροής εργασιών στο γραφείο και να βοηθήσετε τους συναδέλφους και τα στελέχη μας υποστηρίζοντας τους με το σχεδιασμό και τη διανομή πληροφοριών. Η...

Business development / Sales oriented

Περιγραφή θέσης εργασίας: Ανάπτυξη πωλήσεων Ψάχνουμε για έναν πωλητή για την ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων και την προσέλκυση νέων πελατών. Ο επιτυχημένος πωλητής θα αποκτήσει νέες ευκαιρίες πωλήσεων και θα κλείσει τις πωλήσεις για να επιτύχει ποσοστώσεις. Ο...