Μονοκατοικία

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ / Κηφισιά, Αττικής

Κλειστό κατακόρυφο γεωθερμικό σύστημα

Στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, στο ύψος των παλαιών αλωνιών, σε μία μονοκατοικία η οποία αποτελείται από τρία επίπεδα, συνολικού εμβαδού 800 τ.μ., εφαρμόστηκε ένα κλειστό κατακόρυφο γεωθερμικό σύστημα για τη θέρμανση του κτιρίου.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

301.326,78 tn

CO2

99,91 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ