Αποθήκευση θερμότητας

Oct 21, 2019TECHNOLOGY

Interseasonal heat storage

Η εποχιακή αποθήκευση θερμικής ενέργειας είναι η συνεχή αποθήκευση ενέργειας στο υπέδαφος (κυρίως θερμότητας) για μεγάλες χρονικές περιόδους, και η επαναχρησιμοποίηση αυτής της αποθηκευμένης θερμότητας σε κάποια μεταγενέστερη χρονικά εποχή.

Η θερμότητα η οποία απορρίπτεται δύναται να συλλεχθεί και να αποθηκευτεί με κατάλληλα μέσα στα βαθύτερα στρώματα της γής. Για παράδειγμα, η θερμότητα από τους ηλιακούς συλλέκτες ή η απορριπτόμενη θερμότητα από τον εξοπλισμό κλιματισμού ή η θερμότητα αποβλήτων από βιομηχανικές διεργασίες μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί πολύ αργότερα.

Η θεωρία αποθήκευσης είναι ελκυστική μόνον για την θέρμανση. Το κρύο του χειμώνα δεν μπορεί να αποθηκευτεί για κλιματισμό το καλοκαίρι.

Η αποθήκευση θερμότητας κατά τη διάρκεια της σεζόν μπορεί να εξυπηρετεί συστήματα τηλεθέρμανσης, καθώς και μεμονωμένα κτίρια ή συγκροτήματα. Η αποθήκευση θερμικής ενέργειας μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά με μια γεωθερμική αντλία θερμότητας. Λειτουργεί άριστα με παθητικά και χαμηλής ενέργειας κτίρια.
Τα συστήματα αυτά έχουν πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Ένα κτίριο στην περιοχή Χαλάνδριου, κοντά στους ορεινούς όγκους της Πεντέλης, έχει απονεμηθεί το ασημένιο βραβείο για την αποθήκευση της θερμότητας στο υπέδαφος. Το σπίτι είναι ανέρχεται στα 320 τ.μ. και καταναλώνει μέχρι 100 ευρώ το μήνα σε ηλεκτρικό ρεύματα. Καλύπτει την θέρμανση & ψύξη, το ζεστό νερό οικιακής χρήσης και τις άλλες ηλεκτρικές ανάγκες.

Η θεωρία αποθήκευσης θερμότητας μεταξύ των εποχών του χρόνου βασίζεται στη θερμική αδράνεια που παρουσιάζει το έδαφος.

Υπάρχουν κυρίως δύο τύποι υπόγειας αποθήκευσης θερμικής ενέργειας:

  1. Αποθηκευση σε υδάτινο ταμιευτήρα: αποτελείται από μια ή περισσότερες υδρογεωτρήσεις μεταξύ των αδιαπέρατων γεωλογικών στρωμάτων. Γίνεται άντληση και επανείγχυση, ώστε ο υδροφορέας να διατηρείται σε υδρολογική ισορροπία, χωρίς καθαρή εκχύλιση.
  2. Αποθήκευση στος έδαφος μέσω κατακόρυφων οπών: κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες όπου μεταφέρουν θερμότητα στο έδαφος.

Τα πετρώματα αποθήκευσης, μπορούν να είναι οτιδήποτε, από άμμο έως κρυσταλλικό σκληρό στρώμα και ανάλογα με τους μηχανικούς παράγοντες το βάθος μπορεί να κυμανθεί από 50 έως 300 μέτρα.

Φόρμα επικοινωνίας:

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής