Ένα έργο με αρκετές διατρήσεις σε πολύ στενούς χώρους, μπορεί να καταλήξει ο μεγαλύτερος εφιάλτης”.

Τα έργα γεωθερμίας που υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά αυτόν τον καιρό, απαιτούν μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων σε πολύ στενούς χώρους και αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με την μέχρι σήμερα μέθοδο και συνθήκες λειτουργίας ενός χειριστή γεωτρυπάνου, που συνηθέστερα εκτελούσε εργασίες στην ύπαιθρο χωρίς πολλούς περιορισμούς.

Οι νέες συνθήκες εργασίας γεωθερμικών συστημάτων απαιτούν “χειρουργικές επεμβάσεις” στα εργοτάξια, διότι επηρεάζουν τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και του εργοταξίου γενικότερα. Η διαχείριση λυμάτων που προέρχεται από την ανόρυξη των διατρήσεων, παίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο στην συνολική συμμόρφωση των εργοταξιακών κανόνων και περιορισμών όσο και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνάδουν μία “Πράσινη Συμπεριφορά” και ακολουθούν την διάκριση και πιστοποίηση κατασκευής ενός έργου.

Για την επεξεργασία των λυμάτων που προέρχονται από τις διατρήσεις, την μέθοδο και τον σχεδιασμό της συνολικής διεργασίας, πρέπει να συμβουλευτούμε ανθρώπους με γνώση που προέρχονται από χημικές διεργασίες (όπως οι Χημικοί Μηχανικοί), ή ειδικότητες όπως Mud & Drill Engineer, οι οποίες σπανίζουν στην Ελληνική επικράτεια αλλά είναι παγκοσμίως γνωστές στα κράτη του εξωτερικού.

Η επεξεργασία των λυμάτων που προέρχονται από τις διατρήσεις, απαιτεί μηχανικό διαχωρισμό, καθίζηση, ελαχιστοποίηση της κοκκομετρίας, καθαρισμό του νερού από βλαβερές για τον άνθρωπο και τον εξοπλισμό ουσίες και η επαναχρησιμοποίηση αυτών με στόχο την μείωση των Ἀ υλών, των λειτουργικών δαπανών και επιμήκυνση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού. Τέτοιες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων κατασκεύασε πρόσφατα η nikolaos psarras | Geothermal engineering, και τις διαθέτει στα έργα της για την συμμόρφωση στους εργοταξιακούς και περιβαλλοντικούς κανόνες. Μέσα από αυτήν την εμπειρία μας, καταφέραμε να επιβραβευτούμε για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την μέθοδο εφαρμογής αυτής.

Μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας στον κλάδο αυτό, θα μπορούσα να αναφέρω με βεβαιότητα ότι:

“Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία που μπορεί να υποστεί κάποιος, είναι η συνεργασία με έναν γεωτρυπανιστή ο οποίος μέχρι σήμερα έκανε τη δουλειά των υδρογεωτρήσεων σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους, χωρίς να έχει κατανοήσει τις νέες συνθήκες εργασίας ενός εργοταξίου και τις απαιτήσεις διαχείρισης των διατρητικών αποβλήτων”.

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής