Κοσκινού Ρόδος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / Ρόδος

200 Κατακόρυφες οπές κλειστού συστήματος

Στην ευρύτερη περιοχή της Κοσκινού στην Ρόδο, εγκαταστάθηκε ένα κλειστό κατακόρυφο γεωθερμικό σύστημα 200 οπών. Οι γεωεναλλάκτες βάθους 110 μέτρων είναι κατάλληλοι για την κάλυψη ολόκληρου του ξενοδοχειακού συγκροτήματος συμπεριλαμβανομένου της παραγωγής του ζεστού νερού χρήσης. Η εγκατάσταση προβλέπει εξοικονόμηση μεγαλύτερη του 40% στην ψύξη ενώ αγγίζει το 75% στην παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης. Η αναθέρμανση της ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού χρήσης, καθώς επίσης και η προθέρμανση του φρέσκου νερού στην εγκατάσταση των boilers, είναι αποτέλεσμα ανάκτησης και συνεπώς εντελώς δωρεάν.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

5.873.502,00 tn

CO2

1.484,00 g

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ