Γνωρίστε μας

Η εταιρεία nikolaos psarras Geothermal Engineering ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Ψαρρά το 2001 στην Ελλάδα.

Εταιρικό προφίλ

Δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση της αβαθούς γεωθερμίας, στην αποθήκευση θερμότητας και στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, με εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη, στη μελέτη και κατασκευή γεωθερμικών συστημάτων.

Η εταιρεία, με εμπειρία, τεχνογνωσία και εις βάθος γνώση της αγοράς, παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες γεωθερμίας εγγυώντας εξαιρετική οικονομική απόδοση. Απαρτιζόμενη από άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, εφαρμόζει κατά προτεραιότητα σύγχρονες τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η ίδια, εξασφαλίζοντας ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή ποιότητα ζωής.

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΩΝ (MW)

Χρονολόγιο
Όραμα

“Να συμβάλλουμε στην υψηλή ποιότητα ζωής και στην περιβαλλοντική αειφορία προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες γεωθερμίας“

Επιδίωξή μας είναι να παράσχουμε σύγχρονες λύσεις γεωθερμίας, εφαρμόζοντας πρότυπα υψηλής ποιότητας και αναπτύσσοντας αποκλειστικές τεχνολογικές εφαρμογές.
Προτεραιότητα για την nikolaos psarras Geothermal Engineering είναι να συμβάλλει στην προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, όχι μόνο με τα έργα της, αλλά και μέσα από την ενθάρρυνση συνεργατών, φορέων και πελατών, να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους μια υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.

Αξίες
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Μακροχρόνιες σχέσεις με τους εργαζόμενούς μας, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, βασισμένες στην εμπιστοσύνη, το σεβασμό και τη συνεργασία.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού & δεοντολογικής συμπεριφοράς. Προαγωγή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δημιουργία υπεραξίας για κάθε πελάτη μας αλλά και για την κοινότητα που γίνεται αποδέκτης των έργων μας.

αειφορια
Βελτίωση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό τόσο προς τον άνθρωπο όσο και προς το περιβάλλον.
ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Υπευθυνότητα απέναντι στις δεσμεύσεις μας.

Οι ορίζοντές μας

Η δυνατότητα εφαρμογής των γεωθερμικών συστημάτων σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων της γεωθερμίας. Για τη nikolaos psarras Geothermal Engineering, η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται πλέον στην εγκαθίδρυση της γεωθερμίας σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Στρατηγική προτεραιότητα

  • Να συμβάλουμε στη σύγχρονη οικιστική ανάπλαση με την υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας σε συγκροτήματα κτιριακών υποδομών.
  • Να συνδράμουμε στην ανάπλαση της βιομηχανίας και στην εξέλιξη σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας σε συνδυασμό με την αποθήκευση θερμότητας.
  • Να αξιοποιήσουμε λύσεις γεωθερμικού δυναμικού και να αναδείξουμε τον ελληνικό περιβαλλοντικό πλούτο, μέσα από συνεργασίες με δημόσιους φορείς και κέντρα αριστείας.
Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της nikolaos psarras Geothermal Engineering βασίζεται στο συνδυασμό της καινοτομίας με το τρίπτυχο τεχνολογία – ποιότητα – αειφορία. Η επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη των πελατών μας, οι οποίοι μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την κάλυψη των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. Η ανοδική πορεία μας είναι άμεσα συνυφασμένη και με τη διαρκή επένδυση στη γνώση και την ανάπτυξη ιδίας τεχνολογίας. Πιστοποιείται, μάλιστα, από την επέκταση των συνεργασιών μας για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε έργα μεγάλης κλίμακας με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.