Όμιλος Μυτιληναίος

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / Αμαρούσιον, Αττικής

Κλειστό γεωθερμικό σύστημα

Στα νέα γραφεία του Ομίλου Μυτιληναίος εγκαταστάθηκε ένα σύστημα γεωθερμίας για τη θέρμανση ή / και ψύξη του κτιρίου. Για τη διαχείριση των λυμάτων που προέρχονται από το σύστημα της γεωθερμίας χρησιμοποιήθηκε σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων, το οποίο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές γνωστών πιστοποιήσεων. Το σύστημα του οριζόντιου γεωεναλλάκτη είναι εγκατεστημένο κάτω από τη θεμελίωση του κτιρίου ενώ ο κατακόρυφος γεωσυλλέκτης περιμετρικά στην πρασιά του ακινήτου.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

1.054.643,73 tn

CO2

349,69 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ

Καινοτομίες

Η ποιότητα των έργων μας είναι συνυφασμένη με την προσέγγισή μας για εξοικονόμηση πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.