Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής

Ανοιχτό γεωθερμικό σύστημα με στόχο την εξοικονόμηση νερού

Στην καρδιά των παλαιών κεραμικών στο λεκανοπέδιο του Αμαρουσίου, κατασκευάστηκε ένα σύστημα ανοικτού κυκλώματος γεωθερμίας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Το σύστημα της γεωθερμίας τροφοδοτεί το υφιστάμενο σύστημα κλιματισμού με νερό σταθερής θερμοκρασίας συντελώντας στη μείωση κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

%

Η2ο