Λιμένας Ηγουμενίτσας

ΛΙΜΕΝΑΣ / Ηγουμενίτσα, Θεσπρωτίας

Ανοιχτό γεωθερμικό σύστημα

Ο κεντρικός λιμένας της Ηγουμενίτσας, έχει μελετηθεί για τη μελλοντική αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης μέσω ενός ανοικτού γεωθερμικού συστήματος με υδρογεωτρήσεις από τη διαθέσιμη πλούσια υδροφορία της ευρύτερης περιοχής.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

3.465.257,96 tn

CO2

1.148,97 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ