Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Γεωθερμία σε κολυμβιτικές δεξαμενές

Πραγματοποιήσαμε τις μελέτες των έργων αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με συστήματα γεωθερμίας. Στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου, έχει μελετηθεί η αξιοποίηση της διαθέσιμης υπόγειας υδροφορίας μέσω ανοικτών γεωθερμικών συστημάτων ενώ για το κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στο Δήμο Λάρισας, αξιοποιήθηκε ο διαθέσιμος περιβάλλοντας χώρος για την εφαρμογή ενός κλειστού κατακόρυφου γεωθερμικού συστήματος για την αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα φυσικού αερίου.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

4.632.899,22 tn

CO2

1.536,12 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ