Γεωθερμία

Χαρακτηρίζεται η ενέργεια που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος από τα επιφανειακά ή βαθύτερα στρώματα των γεωλογικών σχηματισμών & πετρωμάτων του υπογείου ή επιφανειακού υδροφόρου ορίζοντα της γης.

Geothermal Engineering

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ενέργεια που προέρχεται από τα έγκατα της γης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η απορριπτόμενη ενέργεια την οποία συλλέγουμε από το περιβάλλον και την αποθηκεύουμε στο φλοιό της γης για επαναχρησιμοποίηση αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Η ενέργεια που προέρχεται από τα επιφανειακά στρώματα της γης

%

γεωθερμικο δυναμικο

Η ενέργεια που προέρχεται από τα έγκατα της γης

+

%

αποθηκευση θερμοτητασ

Η απορριπτόμενη ενέργεια την οποία συλλέγουμε από το περιβάλλον και την αποθηκεύουμε στο φλοιό της γης για επαναχρησιμοποίηση αυτής σε μεταγενέστερο χρόνο.

+

%

αβαθησ γεωθερμια

Η ενέργεια που προέρχεται από τα επιφανειακά στρώματα της γης

+

%

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

%

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

%

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Ποσοστιαία ανάλυση βάσει της εγκατεστημένης θερμικής ισχύος
της nikolaos psarras Geothermal Engineering, 2018

Δικός μας εξοπλισμός

Η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κατέχει στο ενεργητικό της διατρητικά φορεία για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε έργου.