Μόχλος Κρήτης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / Κρήτη

288 Κατακόρυφες οπές κλειστού συστήματος

Στην ευρύτερη περιοχή του Μόχλου της Κρήτης, γίνεται η επένδυση ενός ξενοδοχείακού συγκροτήματος. Το ξενοδοχείο αποτελείται από δύο όμορα οικόπεδα όπου σε αυτό εγκαθίστανται 288 κατακόρυφες οπές γεωθερμίας κλειστού κυκλώματος ενέργου βάθους 100 μέτρων. Η γεωθερμία στα δύο αυτά συγκροτήματα είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών φορτίων, καθώς επίσης και την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης. Τα φορτία αιχμής καλύπτονται από σύστημα κλειστού κυκλώματος πύργου ψύξης.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

8.009.321,00 tn

CO2

2.024,00 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Δείτε όλα τα έργα: