Περιγραφή θέσης εργασίας: Ανάπτυξη πωλήσεων

Ψάχνουμε για έναν πωλητή για την ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων και την προσέλκυση νέων πελατών. Ο επιτυχημένος πωλητής θα αποκτήσει νέες ευκαιρίες πωλήσεων και θα κλείσει τις πωλήσεις για να επιτύχει ποσοστώσεις. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αύξηση του εισοδήματος και των εσόδων μέσω της διαχείρισης και της διαπραγμάτευσης με τους πελάτες, δημιουργώντας προοπτικές και διαχείριση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Θα διερευνήσει επίσης τον ανταγωνισμό των πωλήσεων.

Για να είναι επιτυχής σε αυτό το ρόλο, θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στην ανάπτυξη οδηγιών από εκστρατείες μάρκετινγκ και την τήρηση ποσοστώσεων πωλήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ικανότητα χρήσης των δεξιοτήτων σας, για να καλλιεργήσετε ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες, από την πρώτη επαφή μέχρι να κλείσετε τη συμφωνία. Επίσης επιθυμούμε να έχετε μία σωστή εξυπηρέτηση ακόμα και μετά την πώληση.

Εργασιακές Ευθύνες

 • “Αποκτήστε την πώληση” χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους πωλήσεων πελατών (door-to-door, cold calling, παρουσιάσεις κλπ)
 • Παρουσιάση, προωθήση και πώληση προϊόντων / υπηρεσιών χρησιμοποιώντας ισχυρά επιχειρήματα σε υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες
 • Εκτελέση και ανάλυση κόστους-οφέλους και αναγκών των υπαρχόντων / δυνητικών πελατών για να καλύψουν τις ανάγκες τους
 • Καθιέρωση, ανάπτυξη και διατήρηση θετικών επιχειρηματικών και πελατειακών σχέσεων
 • Πρόσβαση στους καταναλωτές μέσω τηλεφωνικών κλήσεων
 • Διευκολύνση στην επίλυση των προβλημάτων του πελάτη με στόχο να μεγιστοποιήσετε την ικανοποίηση
 • Επίτευξη συμφωνημένων στόχων πωλήσεων και αποτελεσμάτων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • Συντονίσμος της πώλησης με άλλα μέλη της ομάδας και άλλα τμήματα
 • Αναλύση το δυναμικό της περιοχής / της αγοράς και δημιουργία αναφορών
 • Διαχείριση προμηθειών με αναφορές σχετικά με τις ανάγκες των πελατών, τα προβλήματα, τα συμφέροντα, τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες και τις δυνατότητες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Παρακολουθήση βέλτιστων πρακτικών και τις τάσεις προώθησης
 • Βελτιώση μέσω της ανατροφοδότησης
 • Προβλέψη πωλήσεων, αναπτύξη στρατηγικών πωλήσεων / μοντέλα “out of the box” και αξιολογήση της αποτελεσματικότητάς τους
 • Αξιολογήση στις δεξιότητες, στις ανάγκες των πελατών και την οικοδόμηση παραγωγικών μακροχρόνιων σχέσεων
 • Παρακολούθηση των πωλήσεων
 • Παρακολουθήση συναντήσεων, εκδηλώσεις πωλήσεων και εκπαιδεύσεις
 • Αναφέρα μέσω οικονομικών στατιστικών στοιχείων
 • Διατηρήση και επέκταση τη βάση δεδομένων πελατών
 • Προσδιορίσμός καμπάνιες μάρκετινγκ
 • Παρουσιάση της εταιρεία σε δυνητικούς πελάτες
 • Προσαρμόγή των προϊόντων για να την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη
 • Δημιουργια μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες
 • Αναζητήση νέων επιχειρηματικών ευκαιρίων στην αγορά
 • Δημιουργία συναντήσεων ή κλήσεων μεταξύ (μελλοντικών) πελατών
 • Ενημέρωση νέων προϊόντων / υπηρεσίων και νέα σχέδια τιμολόγησης / πληρωμής

Προσωπικές δεξιότητες

 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας (λεκτική, γραπτή και διαπροσωπική): Δυνατότητα επικοινωνίας σύνθετων θεμάτων με απλούς όρους.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης γραπτού επιχειρηματικού περιεχομένου
 • Καλή επικοινωνία, εξυπηρέτηση πελατών και δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων
 • Δεξιότητες ομαδικής εργασίας
 • Οργάνωση και ικανότητες διαχείρισης χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Αβεβαιότητα
 • Ευκαμψία
 • Διακριτικότητα, διακριτικότητα και διπλωματία
 • Η ικανότητα να είστε ενεργός και να χρησιμοποιείτε την πρωτοβουλία σας: να βλέπετε τι χρειάζεται και να κάνετε
 • Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Mac
 • Η δυνατότητα χρήσης τυπικών πακέτων λογισμικού (π.χ. pages ή numbers) και η εκμάθηση πακέτων κατόπιν παραγγελίας, εφόσον απαιτείται.
 • Μεγάλο κίνητρο και στόχος που οδηγείται με αποδεδειγμένο ιστορικό των πωλήσεων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες πώλησης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Προτεραιότητα, διαχείριση χρόνου και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα δημιουργίας και παράδοσης παρουσιάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κοινού
 • Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές αγγλικές δεξιότητες

Επιπρόσθετες δεξιότητες

 • Διαχειρίζεται εταιρικά κανάλια κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, όπως το Facebook, το LinkedIn, το Twitter και άλλες σχετικές πλατφόρμες.
 • Συμμετέχει στη δημιουργία παρουσιών κοινωνικών μέσων σε νέες και αναδυόμενες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων
 • Εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας για την ανάπτυξη μεγάλων εκστρατειών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης

Εμπειρία και γνώσεις σχετικές με το πεδίο

 • Ελάχιστα 5 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε ρόλο που σχετίζεται με την επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία πωλήσεων
 • Αποτελέσματα της υπέρβασης της ποσόστωσης
 • Προσπαθήστε να εργάζεστε με το CRM
 • Εξοικείωση με διαφορετικές τεχνικές πωλήσεων και διαχείριση αγωγών
 • Δεξιότητες χρήσης υπολογιστών
 • Ισχυρή επικοινωνία, διαπραγμάτευση και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Αυτοκίνητο και οδηγημένο
 • ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Εμπειρία με λογισμικό CRM
 • Η εξοικείωση με τους υπολογιστές της Apple
 • Κατανόηση των μετρήσεων απόδοσης πωλήσεων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα να προσφέρουν συναρπαστικές παρουσιάσεις

Ελάχιστες γλώσσες

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά

Παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας στο:
Email:
 [email protected]

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής