Ανοιχτά γεωθερμικά συστήματα

Sep 11, 2019Uncategorized

Σύστημα με υδρογεωτρήσεις

Αυτός ο τύπος συστήματος χρησιμοποιεί υπόγειο ή επιφανειακό νερό ως μέσο ανταλλαγής θερμότητας που κυκλοφορεί κατευθείαν μέσω του συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.  Το νερό επιστρέφει στο έδαφος μέσα από την υδρογεωτρήση εμπλουτισμού. Αυτή η επιλογή είναι προφανώς πρακτική μόνο όταν υπάρχει επαρκής παροχή σχετικά καθαρού νερού και πληρούνται όλοι οι τοπικοί κώδικες και κανονισμοί σχετικά με την άντληση και την απόρριψη υπογείων υδάτων.

Ελάχιστες προδιαγραφές ανοικτών γεωθερμικών συστημάτων

Τα συστήματα ανοιχτού βρόχου διακρίνονται λόγω του ακόλουθου εξοπλισμού, ο οποίος έρχεται ως βασική επιλογή στα γεωθερμικά συστήματα μας

  • Οι υδρογεωτρήσεις μεγάλων διαμέτρων για να εξαλείψει την εμπλοκή από σωματίδια
  • Χαλικόφιλτρο ποταμίσιας προέλευσης για την ορθή φίλτρανση του νερού
  • Τα υπόγεια αντλητικά συγκροτήματα μας, φέρουν μανδύα ψύξης
  • Στην βασική μας έκδοση χρησιμοποιούμε ομαλό εκκινητή, ενώ η εγκατάσταση inverter είναι προαιρετική
  • Η γεωθερμική αντλία θερμότητας φέρει εναλλάκτη ομοαξονικής μορφής και όχι πλακοειδής, για την αποφυγή επικαθίσεων. Υπάρχει διαθέσιμο σε Νικέλιο/Χαλκό ώστε να αντέχει την διάβρωση
  • Εγκαθιστούμε φίλτρα αυτοκαθαριζόμενα και υδροκυκλώνες στις υδρογεωτρήσεις μας
  • Εγκαθιστούμε πάντα επιτηρητές ροής στην εγκατάσταση μας
  • Η χρήση ψευδραργύρου είναι αναγκαία για εμάς
  • Τοποθετούμε πάντα ελεκτές της στάθμης του νερού
  • Ελέγχουμε πάντα την πίεση άντλησης υδάτων 

Οριζόντιο σύστημα γεωθερμίας

Αυτός ο τύπος εγκατάστασης είναι ο οικονομικότερος για οικιστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα για νέες κατασκευές όπου υπάρχει επαρκής περιβάλλοντας χώρος. Απαιτεί τάφρους με βάθος τουλάχιστον 1,5 μέτρων. Οι πιο συνηθισμένες διατάξεις χρησιμοποιούν είτε δύο επίπεδα, είτε σωλήνες τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη.

Η μέθοδος Slinky επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων σωλήνων σε μικρότερη τάφρο, η οποία μειώνει το κόστος εγκατάστασης και καθιστά δυνατή την οριζόντια εγκατάσταση σε περιοχές που δεν θα ήταν συμβατικές οριζόντιες εφαρμογές.

Κάθε βρόχος συνδέεται με έναν συλλέκτη που οδηγεί στην αντλία θερμότητας.

Οριζόντιο σύστημα γεωθερμίας τύπου Slinky

Ένα slinky loop εκτελεί την ίδια λειτουργία με οποιονδήποτε άλλο οριζόντια-αναπτυσσόμενο γεωεναλλακτη σε ένα σύστημα γεωθερμίας. Όμως, το slinky είναι διαφορετικό από τις ευθείες σωληνώσεις, επειδή για την ίδια ποσότητα του μήκους της τάφρου, δύναται η απόσταση μεταξύ των σωλήνων να αλλάξει με στόχο την καλύτερη θερμική απόδοση από ότι οι ευθείες σωλήνες τρέχουν σε πολλαπλά βάθη στο ίδιο χαντάκι. Οι βρόχοι Slinky είναι σχεδιασμένοι για να εξοικονομούν χώρο και να αυξάνουν την απόδοση.

Ωστόσο, τα slinkies απαιτούν τεχνικές γνώσεις για να κατασκευαστούν σωστά.

Κωνικό σύστημα γεωθερμίας

Οι γεωεναλλάκτες σε κωνική μορφή εγκαθίστανται σε παρτίδες, ποτέ η μία όμορη στην άλλη στην ίδια τάφρο. Ο κωνικός γεωεναλλακτης είναι παρόμοιος με τους κυλινδρικούς γεωσυλλέκτες, αλλά τείνουν να είναι πιο αποδοτικοί λόγω της απόρριψης θερμότητας η οποία επιτυγχάνεται. Οι βρόχοι τύπου ῾καλαθιού῾ ανασκάπτονται σε παρτίδες. Κάθε εκσκαφή είναι περίπου 3,5 μέτρα σε βάθος και η απαίτηση σε κάλυψη χώρου για κάθε ένα καλάθι είναι μικρότερη από 5 τετραγωνικά μέτρα.

Κάθε καλάθι συνδέεται με συλλέκτες, οι οποίες τοποθετούνται σε τάφρους και συνδέονται με την αντλία θερμότητας στο κτίριο.

Κατακόρυφο σύστημα γεωθερμίας

Σε εγκαταστάσεις όπου είτε είναι μεγάλες είτε μικρές χωρίς διαθεσιμότητα περιβάλλοντα χώρου, χρησιμοποιούν κάθετα ή κατακόρυφα γεωθερμικά συστήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η έκταση γης που απαιτείται για τους οριζόντιους βρόχους είναι απαγορευτική. Οι κάθετοι βρόχοι χρησιμοποιούνται επίσης όταν είναι απαραιτητη να ελαχιστοποιηθεί η διαταραχή του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού. Για ένα κατακόρυφο σύστημα, πραγματοποιούνται οπές διαμέτρου περίπου από 4 έως 6.5 ίντσες, οι οποίες αναπτύσσονται σε κάναβο ανά 5 μέτρα και σε βάθος από 50 εώς 320 μέτρα. Σε αυτές τις οπές προσαρμόζονται δύο ή τέσσερις σωλήνες (γεωεναλλάκτες) που συνδέονται στο κάτω μέρος με μια καμπύλωση U για να σχηματίσουν ένα βρόχο.

Οι κάθετοι βρόχοι συνδέονται με ένα τρισωλήνιο βρόγχο, ο οποίος τοποθετείται σε τάφρους και συνδέεται με την αντλία θερμότητας στο κτίριο.

Φόρμα επικοινωνίας:

Πρόσφατα έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής

Ενδεικτικά έργα:

Κολυμβητήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / Νέα Πολιτεία, Λάρισας & Χαλάνδρι, Αττικής

Logistics

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / Βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου, Αττικής

Ατρίνα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττικής