Ενδεικτικά έργα

Γεωθερμία: μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας διαθέσιμη πάντα στη θέση του έργου

Διαδικασίες

Διαδικασίες καταγραφής αναλυτικού ημερολόγιου έργου & μητρώου οπών

Πιστοποίηση

Προμήθεια και χρήση αποκλειστικά πιστοποιημένων
προϊόντων