Ασφάλεια έργου

Ασφαλίζει τα έργα της για την αποφυγή εργατικού ατυχήματος, αστοχίας υλικού αλλά και αστοχία κατασκευής.

Διαδικασίες

Διαδικασίες καταγραφής αναλυτικού ημερολόγιου έργου & μητρώου οπών

Πιστοποίηση

Προμήθεια και χρήση αποκλειστικά πιστοποιημένων
προϊόντων

Εγγύηση υλικών

Τα υλικά φέρουν εγγυήσεις διασφαλίζοντας τον ιδιοκτήτη

Ασφάλεια προσωπικού

Δικός μας εξοπλισμός

Κατέχει στο ενεργητικό της διατρητικά φορεία για την διεκπεραίωση οποιουδήποτε έργου

Πρότυπα

Λειτουργεί στα πλαίσια προτύπου ISO 9001, 14001 και τηρεί εσωτερικό πρωτόκολλο λειτουργίας

Επεξεργασία λυμάτων

Μοναδική στον χώρο που εφαρμόζει σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης του νερού και την επαναχρησιμοποίηση του.

Dedicated design

Ενδελεχή μελέτη και σχεδιασμός για κάθε περίπτωση

Κατεβάστε το αρχείο

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το αρχείο